De trainers

 

De trainers van Samen Anders Zorgen stellen zich voor

Na mij studie SPH ben ik aan de slag gegaan in de psychiatrie. In de jeugdpsychiatrie vond ik mijn hart voor dit werk. Langere tijd ben ik bij Karakter werkzaam geweest zowel op de dagbehandeling als op de crisisafdeling. Vervolgens ben ik de IAG opleiding (intensief ambulant gezinsbehandelaar) gaan doen. Hierna was ik toe aan een vervolg stap en werk ik nu sinds 2018 bij Pactum, jeugdzorg, als IAG'er.

 

Naast mijn werk ben ik voor mijn persoonlijke ontwikkeling in 2018 bij IVT van Gerda de Leeuw terechtgekomen. Daar heb ik meerdere trajecten gevolgd en daarnaast heb ik Gerda een aantal keren geassisteerd bij groepen. Dit vond ik ontzettend leuk en de IVT methode, die Gerda in haar werk toepast, smaakte naar meer. Toen ik hoorde dat Gerda de leergang ‘Werken met de IVT-methode’ ging opzetten heb ik me aangemeld en deze leergang inmiddels ook gevolgd. 

 

Ik houd van het werken met mensen. Het aansluiten bij de wereld van een ander, het mogen meekijken, hen echt mag ontmoeten en hierbij mag aangeven hoe ik de dingen zie en hoe ik het denk te begrijpen. Het is vervolgens aan de ander wat hij of zij hiermee wil. Bij IVT heb ik geleerd hoe mooi en belangrijk het is om te kijken naar iemand als geheel vanuit de kracht van iemand. Een zeer waardevolle les en insteek. 

 

Ik vind het mooi om mensen een (veilige) setting te bieden waarin ze de ruimte voelen om zich open te stellen. Met een tikkeltje humor op zijn tijd waardoor je echt contact als mens tot mens kunt maken. Met veel enthousiasme ga ik aan de slag als trainer bij de leergang Samen Anders Zorgen!

Mensen en organisaties ondersteunen om dichter bij hun eigen essentie te komen en van hieruit de wereld tegemoet te treden. Dat geeft mij energie!

Ik heb altijd interesse gehad in mensen. Wat gebeurt er tussen mensen? Hoe praten ze met elkaar, hoe gaan ze met elkaar om? Wat wordt er niet uitgesproken of is niet direct zichtbaar? Wat gebeurt er met de energie van dat wat niet uitgesproken wordt, maar wél grote impact heeft op de keuzes die mensen maken? Daarnaast het meer concrete niveau: voor welke taal, voor welk gedrag kiest een mens?

Ik heb een achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener en heb met mensen met uiteenlopende hulpvragen gewerkt. In de loop van de jaren heb ik verschillende functies vervuld, waardoor ik soms vanuit een managementblik en op andere momenten vanuit een adviesrol keek in organisaties in de zorgsector. Deze verschillende perspectieven hebben mijn interesse in systeemdynamieken gewekt. Na jaren in loondienst te hebben gewerkt, werk ik nu vanuit mijn eigen organisatie om mensen en organisaties met uiteenlopende ontwikkelvraagstukken te begeleiden.

Er zijn veel ontwikkelingen in de zorgsector, deze zijn er altijd geweest. Alleen nu is er (ook) iets anders aan de hand. De wijze waarop we de zorg al sinds de tweede helft van de vorige eeuw vormgeven is niet langer houdbaar. De kosten zijn te hoog en er is mankracht te weinig. Daarnaast is de zorgwereld in een systeem van controle verstrikt geraakt. Het moet echt anders, we moeten anders gaan zorgen, meer Samen gaan Zorgen. We moeten onze verantwoordelijkheid die we voor een deel aan de overheid hebben overgedragen ook weer terugnemen. Als burger, als zorgbehoevende, als mantelzorger en als professional. Dit vraagt persoonlijk leiderschap op veel gebieden. De training Samen Anders Zorgen levert hier een bijdrage aan, door professionals, middels de IVT methode te leren hoe ze persoonlijk leiderschap kunnen nemen en zich van daaruit te verbinden met de ander. Ik ben erg blij dat ik daar aan bij kan dragen!

Samenwerking binnen de zorg is belangrijk. Dit geldt met name voor de samenwerking tussen client, mantelzorger en zorg professional. Deze samenwerking geeft meestal veel voldoening, tegelijk kan er ook spanning op de lijn zijn. Tijdens deze leergang staan voldoening en de spanning binnen de samenwerking centraal. Door te ervaren en leren waar de sleutel ligt om met energie en vanuit positiviteit te zorgen voor jezelf en de ander. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij als trainer van deze leergang. 

Ik heb veel ervaring in de zorg opgedaan. Als verpleegkundige, docent en adviseur bij patiënten communicatie. In mijn huidige werk bij Jong en Veer adviseer ik bedrijven en werkgevers in het thema Werk en Mantelzorg. Met als doel dat werkende mantelzorgers kunnen werken én mantelzorgen. Ik streef er altijd naar om met open blik en empathie het gesprek aan te gaan. En blijf daarbij altijd oog houden naar realistische haalbaarheid, vaak meer dan we denken. 

Graag stel ik me voor op deze website. Als jong meisje was ik altijd al nieuwsgierig waarom dingen zijn zoals ze zijn en waarom zaken werken zoals ze werken.  De vraag achter de vraag, dat boeit me. Dat pas ik ook toe in mijn werk bij Jong en Veer, waar wij bij werkgever en werknemer op zoek gaan naar wederzijds begrip en gelijkwaardigheid als het gaat om de combinatie van werk en mantelzorg.

Dit met het doel tot maatwerkoplossingen te komen die voor beide partijen OK en werkbaar  zijn.
Als basis geldt daarbij voor mij: ‘In de zorg voor de ander jezelf blijven zien’.  Deze uitgangspunten vind ik allemaal terug in de training ‘Samen Anders Zorgen’ die Gerda en Marcel ontwikkeld hebben voor de zorgsector.

Ik wil graag een bijdrage leveren in het verbinden en verkennen bij/in de relatie van verzorgde, mantelzorger en professional. Daarbij afstemmen wat er gevraagd wordt en echt nodig is. Maatwerk, dus! Belangrijk voor mij in het ‘samen zorgen’ is: wederzijds begrip, gelijkwaardigheid, respect en compassie. En de echte vraag helder krijgen.

Samen anders zorgen, dat doen we toch al! Dat hoor ik vaak om mij heen. De cliënt staat centraal, we doen het samen, we werken cliënt gericht, zijn teksten die veel in de missie en visie van (zorg)organisaties voorbijkomen.


Ook ik heb daar als manager, directeur, lid Raad van Toezicht, adviseur en (team)coach aan bij gedragen. Maar altijd was er een gevoel dat er iets ontbrak. Dat we het mooi kunnen opschrijven, de processen anders gaan inrichten, de medewerkers helpen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, maar dat het daarmee niet klaar is. 


De laatste jaren is mijn persoonlijke zoektocht juist daar over gegaan. Dichter bij mezelf komen, naar de kern toe gaan. Waar gaat het nu echt om voor mi? De diverse leergangen bij het IVT hebben mij daarin enorm verrijkt. Om juist dat gevoel, mijn eigen energie, van waaruit ik verbinding kan maken met de ander te versterken en te gaan gebruiken om het samen anders te gaan doen. Wanneer hart en hoofd echt met elkaar in verbinding komen en gaan stromen ontstaat er een enorme kracht. Als NOBCO gecertificeerd Senior Coach ervaar ik iedere dag weer opnieuw die kracht en een enorm potentieel in de diverse coachgesprekken. 


Vanuit mijn ervaring wil ik mij binnen Samen Anders Zorgen graag inzetten voor de leergangen gericht op managers en bestuurders. We zullen het samen moeten doen, dat anders zorgen. Van medewerker tot bestuurder. En om die ontmoeting mogelijk te maken zullen we van 2 kanten moeten komen. Daar zet ik me graag voor in.

Sinds 1995 werk ik bij IVT als coach en trainer van ontwikkelingstrajecten. Ik werk individueel met mensen of binnen organisatietrajecten in groepen.

 

Ik houd er erg van om met mensen mee te kunnen kijken in hun (werk)leven. Het geeft mij energie om met mensen in contact te komen over wat er speelt en te zorgen dat iemand inzicht krijgt. Ik luister zonder oordeel en kijk met iemand naar zijn/haar werkelijkheid en de gevolgen van wat iemand daarin doet en beleeft. 

 

Binnen ieder traject gaat het voor mij over het ontdekken van “wie ben jij” en hoe zet je dat voor jezelf en de ander zo goed mogelijk in. Wanneer kies je voor je “veilige” route, wat zijn de effecten daarvan op de lange termijn en hoe kun je daar invloed op nemen vanuit je eigen kracht, rust en behoefte? Voor mij gaat ieder ontwikkeltraject over het uitbouwen van eigen kracht en eigenwaarde in contact met jezelf en de omgeving.

 

Ik vind het mooi om daaraan bij te dragen binnen “Samen Anders Zorgen” waar dit belangrijk is voor de professional, de cliënt en de mantelzorger.

Mijn ervaring met ontwikkelen en mijn oprechte nieuwsgierigheid naar de unieke kracht van mensen, maken dat ik op een vertrouwde en natuurlijke manier contact maak en gemakkelijk een verbindend leer- en ontwikkelklimaat creëer.

Door vanuit openheid samen te ervaren wat er werkelijk aan de orde is, is het mogelijk om vaste patronen los te laten en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een beter passende weg.

Voor mij als coach is het steeds weer een grote voldoening om te zien als ‘bewustzijn en verbinding’ de 'puzzelstukjes samenbrengen'. Waarna individuele mensen en teams waarmee ik werk bewuster en krachtiger hun eigen weg gaan.

Met veel plezier woon ik in de Achterhoek, wandel en fiets er graag. En in de zomer kun je me zeilend in Friesland vinden. Ik haal energie uit de natuur en kom er tot rust. Een bron van verbondenheid.

 

Mijn eigen ontwikkeling en die van anderen vind ik boeiend. Ik blijf me ontwikkelen om mezelf beter te leren kennen en anderen te kunnen begeleiden. Na een maatschappelijk werkopleiding, heb ik verschillende opleidingen gevolgd in lichaamsgerichte therapie, supervisie en coaching, communicatie, bedrijfskunde en persoonlijk leiderschap. 

 

Ik heb diverse banen gehad in het sociaal domein en het bedrijfsleven. In 2018 ben ik opgeleid als trainer mantelzorg voor de training De Kunst van het Zorgen en Loslaten volgens de IVT-methode. Een methode die uitgaat van verbondenheid met jezelf, je eigen kracht en het grotere geheel. 

 

Momenteel werk ik in deeltijd als algemeen coördinator in een inloophuis in Deventer en geef ik leiding aan ruim tachtig vrijwilligers. De bezoekers zijn mensen die nauwelijks tot geen aansluiting meer hebben met de zorg. Het Samen Anders Zorgen is hier dan ook aan de orde van de dag. 

 

Als trainer, coach en coördinator loop ik af een toe een stukje mee met iemand op de weg van persoonlijke ontwikkeling of het nu een mantelzorger, zorgmijder of manager is.

Als bedrijfsmaatschappelijk werkster bied ik psychosociale ondersteuning aan politiemensen.

 

Voor mij is dat: er zijn voor mensen als ze vastlopen in het leven, vastlopen in het werk of vastlopen in zichzelf en wanneer zij weer in beweging willen komen. Om mensen opnieuw in contact te brengen met hun eigen kracht en mogelijkheden.

 

Ik heb veel verschillende dingen gedaan in mijn loopbaan, ik ben begonnen als kleuterleidster,

vervolgens politieagent, loopbaanadviseur en inmiddels bedrijfsmaatschappelijk werkster binnen de politie. Geboren uit het verlangen om het leven ten volle te leven en te ervaren, voorbij wat moet, hoort of wat we gewend zijn. Ik ben iemand die er met hart en ziel voor gaat. Steeds meer in contact met mijzelf en de mensen om mij heen. In de ontmoeting kun je soms ervaren wat je hoofd nog niet altijd begrijpt. Ik ben metgezel, laat je ervaren, geef informatie, laat je onderzoeken en lever praktisch, dagelijks toepasbaar gereedschap dat je verder helpt. Eerlijk, recht voor zijn raap, met beide benen op de grond.

 

Het begeleiden van mensen vraagt begrip van hoe ontwikkeling verloopt en kennis over persoonlijkheid, communicatie, motivatie, leren, leiderschap, relaties tussen mensen en de invloed van systemen op mens en organisatie. In mijn begeleiding staat de ontmoeting en het ervaringsgericht leren centraal. Achter ieder mens schuilt een verhaal, niemand uitgezonderd. Als jij je bewust wordt van jouw instinctieve beweging en de beweging thuis kunt brengen, dan kun je vanuit mildheid opnieuw vertrekken. Mild, zowel naar jezelf, als naar de ander.

Als mensen bereid zijn om van het leven te leren, bereid zijn stil te staan bij wat is en wat was, kan persoonlijke groei plaatsvinden, dan komen mensen opnieuw tot bloei en kunnen ze hun eigen weg weer volgen.

Mijn naam is Tino Boerboom. Vanuit betrokkenheid bij de natuur en de wereld om ons heen heb ik Milieukunde gestudeerd. Ik heb gewerkt in verschillende leidinggevende functies in het domein van de leefomgeving. Ik heb jaren ervaring opgedaan als HR professional.

 

Vanuit mijn eigen adviesbureau werk ik aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ik ben betrokken, kan goed aansluiten bij wat nodig is en kan zo op allerlei aspecten verbinding tot stand brengen.

 

In mijn werk met mensen in organisaties heb ik ervaren dat naast een gezonde, duurzame leefomgeving buiten, een gezonde leefbaarheid binnen in organisaties minstens zo belangrijk is. Een gezonde werkomgeving van vertrouwen, verbinding, echt contact en werkgeluk.

 

Ik geloof dat leven vanuit verlangen geluk brengt en gelukkige mensen leveren in organisaties de beste bijdrage. Werken aan werkgeluk is geen overbodige luxe voor organisaties: het is essentieel voor hun toekomstbestendigheid. Het is vanuit die overtuiging ook dat ik professionals in de zorg en de organisaties waarbinnen ze werken wil helpen om vanuit persoonlijk leiderschap hun werkgeluk te behouden en te vergroten. Samen anders Zorgen is voor mij een bijdrage aan een duurzame, gezonde toekomst voor de zorg.

Ik werk als loopbaanbegeleider bij de Universiteit Twente. In het team Career Services helpen we studenten UT-breed bij het maken van keuzes in verschillende fasen van hun studie. Bijvoorbeeld in het eerste jaar als de studie, om welke reden dan ook, niet blijkt te passen. Of tegen het eind van de bachelor bij de keuze van een vervolgopleiding of het vinden van werk. Vaak zien we studenten echter ook aan het eind van een masteropleiding om de eigen mogelijkheden te verkennen, focus aan te brengen en ze wegwijs te maken op de arbeidsmarkt bij de start van hun carrière. Daarnaast verzorgen we workshops over personal branding, onderhandelingstechnieken en sollicitatievaardigheden.

Naast deze baan werk ik ook als zelfstandig coach en counselor in mijn praktijk ZZIN (www.zzincc.nl) te Rijssen. Als coach help ik ook bij keuzeproblematiek, motivatie- en psychosociale problemen en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en persoonlijk leiderschap. Sinds 2016 werk ik ook af en toe mee als assistent trainer bij IVT. 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.